Iedereen heeft wel te maken gehad met een verlies. In een seconde verloren. Zouden we niet willen dat deze seconde een eeuwigheid zou duren? Een moment om hierbij stil te staan. De zin van het verlies proberen te vinden. 
Wij staan hier, wij maken onze sporen, het verlies als onderdeel hiervan. Een gevoel van onmacht tegenover onze dierbare herinneringen, die we koesteren. 
Het gebeurt in een seconde, maar nooit zomaar. Voor mij gaat het over het verlies van mijn vader, en voor jou? 
Hoe verhoudt jij je tot het verlies. 
Een ode aan mijn vader.
Mijn werk vindt zijn oorsprong in een autobiografisch stuk, op jonge leeftijd verloor ik mijn vader. Mijn vader koos voor zelfdoding. Het verdriet, het verlies en de vragen waar je mee achter blijft als nabestaande zijn het uitgangspunt geweest voor mijn beeldende werk. Ik heb mijn ervaring vertaald naar een verhaal in beelden waar voelbaar wordt dat er een gemis en groot verlies aan ten grondslag ligt. De ongrijpbaarheid van verlies, de onomkeerbaarheid van de dood en het gemis als gevolg hiervan, zijn voelbaar in de installatie. Iets waarin iedereen herkenning kan vinden.
In deze tijd van crisis en een verandering in de maatschappij zijn de onderwerpen zelfdoding, depressie en psychische problematiek actueler dan ooit. Het lijkt een blijvend taboe. Naar mij idee kan kunst hier van betekenis zijn. Dit omdat kunst gevoelens losmaakt, aanraakt en reflecteert doordat er veel ruimte is voor de toeschouwer zijn eigen associatie en verhaal. Omdat de toeschouwer onderdeel raakt van mijn installatie, kunnen zij hun sporen achterlaten, kunnen zij aarden. Er zit veel symboliek verborgen die te lezen is op verschillende manieren. Het is een ervaring. De werken kun je als losstaand zien maar versterken elkaar op het moment dat ze bij elkaar geëxposeerd worden. De kracht van het weglaten. Waardoor er een subtiele en serene ruimte is ontstaan.
Ik wil vanuit eigen ervaring, maar in de toekomst wellicht ook uit ervaringen van anderen, blijven doorgaan met deze vertaalslag. Kunst kan een enorme steun zijn. 
Back to Top