Bij 'Out of Control’ denk ik aan verlies van controle op alles wat in de toekomst ligt in combinatie met de drang 
om het verleden vast te houden en onszelf te conserveren. 

'Herinneringen ingelijst aan de wand. Proberen de realiteit te omzeilen. Niet toe te geven aan de vervaldatum. 
Dag in dag uit leven we met een gebrek aan controle. Alles behouden zoals het ooit was. Maar ooit moeten we toegeven aan de vergankelijkheid. Tenslotte hebben we allemaal een uiterste houdbaarheidsdatum’.
Back to Top